Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp, trường Mầm non Thượng Thôn được thành lập vào ngày 05/08/2013  trường được xây dựng tại trung tâm xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, Cao Bằng.

Từ khi thành lập đến nay nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Quảng, với sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh học sinh và nhân dân cùng với sự phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã đạt được một số thành tích.

Nhà trường đã triển khai và thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “ Hai không” hưởng ứng và tham gia có hiệu quả phong trao thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và cuộc vận động khác do cấp trên phát động.

Trong những năm qua nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt 100% trình độ chuẩn đào tạo. Đa số cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng được máy vi tính biết khai thác trên mạng phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ngày càng được nâng lên. Số trẻ 5 tuổi đủ điều kiện lên lớp 1 đạt 100%.