Trường Mầm non Thượng Thôn là trường đóng trên địa bàn xã thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

Tổng số CbQL, GV: 14 đ/c

CBQL: 02 đ/c

Giáo viên: 12 đ/c

Trong đó có 01 GV HĐ 09

Giáo viên Trường Mầm non Thượng Thôn có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên

64,2% CBQL, giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non 

 14,2% CBQL, GV có bằng Cao đẳng sư phạm

21,4% CBQL, GV có bằng Trung cấp sư phạm

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên