GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Cao Bằng

Email:  c0thuongthonhq.caobang@moet.edu.vn

Điện thoại: 

 

1. Mô hình hoạt động: Giáo dục

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo trong đó có 64,2 % tốt nghiệp Đại học. 14,28 có bằng đại học còn 2 GV đang theo học lớp Đại học.  Có 07 giáo viên giỏi cấp trường, 05 GV dạy giỏi cấp huyện, Có 03 chiễn sĩ thi đua cơ sở, có năng lực chuyên môn vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục đạt chất lượng 
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ
- Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học phù hợp. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy 
- Tổ chức học bán trú tại trường chính và tổ chức hai buổi / ngày.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Thượng Thôn